Psychologenpraktijk

vCita Psychologie is een landelijke samenwerking tussen aangesloten psychische zorgverleners.

In onze psychologenpraktijk en op locatie behandelen wij mensen geheel afhankelijk van de aard en ernst van hun vraag. Dat houdt in dat een behandelingsperiode van korte duur kan zijn, wanneer de cliënt duidelijk kan omschrijven wat zijn of haar probleem is en wij op basis daarvan kunnen inschatten hoeveel behandelingen daarvoor ongeveer nodig zijn.

vCita Psychologenpraktijk

Meestal zijn 6 – 8 sessies voldoende om te komen tot een goed resultaat. Bij meer complexe problemen zijn 12 – 20 sessies niet ongewoon. Een sessie duurt 45 minuten en zal een keer in de week, een keer in de twee weken of iedere 3 weken plaatsvinden, volgens uw afsprakenkaart.

Wanneer de vraag complexer blijkt te zijn evalueren wij samen met de cliënt en/of zijn of haar verzorgers na 10 behandelingen hoever we zijn gekomen en hoe verder te gaan, behandelingen duren gemiddeld 3 tot 6 maanden.

Voor huisartsen, schooldirecties en personeelsfunctionarissen van bedrijven bestaat de mogelijkheid om een bezoek aan te vragen. De nadere kennismaking is prettig om eventueel cliënten, personeelsleden en/of leerlingen te kunnen verwijzen. Ofwel om persoonlijk een behandeling aan te gaan, ofwel door middel van een verwijzing of verzoek uwerzijds.

> Psycholoog in Venray

In Venray houden wij een algemene psychologenpraktijk voor cliënten uit de regio Venray.
Onze psychologenpraktijk Venray is gelegen nabij het centrum alsook bij u op locatie.

Vertrouwelijkheid

Een psycholoog / counsellor heeft een geheimhoudingsplicht.
Alles wat binnen de praktijk wordt besproken, zal daar ook blijven, mits jezelf toestemming geeft om informatie te delen met bijvoorbeeld je huisarts of bedrijfsarts.